Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (86/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (85/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (84/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (83/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (89/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Linia energetyczna wraz z transformatorem dwuuzwojeniowym 220/100 kV (10/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Zgłoszenie instalacji innej niż energetyczna o nominalnej mocy od 0,5 MWt do 1 MWt opalanej paliwem gazowym (9/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Zgłoszenie zmian w instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych (8/zglo/2016) Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/27/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przekazania wniosku Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/26/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXIV/174/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A.Z. na działanie Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/25/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/24/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wykonywania niektórych czynności w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/23/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia projektu Uchwały sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/22/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 we Włocławku, ul. Żytnia 47 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/21/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie założenia Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Włocławku, ul. Nowomiejska 25 oraz włączenia do Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku, ul. Nowomiejska 25 Szczegóły