Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 ERS.ZSS01 – Zgłaszanie do wykazu dziennych opiekunów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 ERS.ZSS04 – Potwierdzenie sprawowania faktycznej opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 ERS.ZSS03 – Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 ERS.ZSS02 – Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 E04 – Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 E03 – Wpisanie do ewidencji szkoły/placówki niepublicznej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.02.2016 E02 – Skierowanie do kształcenia specjalnego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (39/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (38/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (38/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (37/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (37/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (36/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (36/dec/2016) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC10 – Wniosek o nadanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego Szczegóły