Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (81/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (80/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (79/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (78/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (85/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (77/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (76/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (84/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (83/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (75/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2016 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1/prog/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (1/proj/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (82/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (81/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (80/wnio/2016) Szczegóły