Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (56/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (48/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (47/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (55/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (54/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (46/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (53/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (45/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (52/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (51/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (50/wnio/2016) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA22 – Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne lokalu mieszkalnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA21 – Ustanowienie społecznego opiekuna zabytków Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA20 – Umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA19 – Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły