Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA18 – Postępowanie w sprawie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA17 – Postępowanie w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA16 – Postępowanie w sprawie o przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu (osoby) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA15 – Postępowanie w sprawie wydania dziennika budowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA14 – Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia o samodzielności lokali Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA13 – Postępowanie w sprawie zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowy lub wykonania innych robót budowlanych, rozbiórki Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA12 – Postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA11 – Postępowanie w sprawie wniosku pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA10 – Postępowanie w sprawie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA09 – Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA08 – Postępowanie w sprawie o przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA07 – Postępowanie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA05 – Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA04 – Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA03 – Wypis i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły