Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA02 – Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA01 – Wypis i/lub wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (49/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (48/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (47/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (46/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (44/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (43/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (45/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (42/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (44/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2016 r., znak WOO.4233.1.2015.KŚ.66 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (43/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (42/wnio/2016) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST07 – Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe/za osiągnięcia w działalności sportowej Szczegóły