Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (7/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (5/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (4/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2016 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (12/post/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (3/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (2/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (6/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.01.2016 Decyzja (1/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (5/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (4/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.01.2016 Pozwolenie wodnoprawne (3/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 07.01.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. „WIOSENKA” zlokalizowanemu przy ul. Granicznej 84 we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (2/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (1/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 05.01.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę energetycznych linii kablowych średniego napięcia przy ul. Szpitalnej, Wysokiej i ul. Wienieckiej we Włocławku Szczegóły