Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA12 – Postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA11 – Postępowanie w sprawie wniosku pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA10 – Postępowanie w sprawie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA09 – Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA08 – Postępowanie w sprawie o przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA07 – Postępowanie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA05 – Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA04 – Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA03 – Wypis i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA02 – Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA01 – Wypis i/lub wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (49/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (48/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (47/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (46/wnio/2016) Szczegóły