Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-05a Wymagania do uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-06 Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców szkolącego osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-06a Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora szkolącego osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-06b Wymagania do uzyskania wpisu do rejestru na prowadzenie przez przedsiębiorców ośrodka szkolenia kierowców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-07 Usuwanie pojazdów z dróg miasta Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-08 Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (146/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (145/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2021 Decyzja na usunięcie drzew (144/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (165/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (143/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (142/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (164/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (163/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (141/dec/2021) Szczegóły