Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2020 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (22/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (112/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (111/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (110/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (109/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (8/proj/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (8/prog/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (108/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (99/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (107/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (99/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.09.2020 Sport i rekreacja. Projekt zdrowe Zazamcze z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (98/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (106/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (105/wnio/2020) Szczegóły