Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (44/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (43/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (45/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (42/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (44/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2016 r., znak WOO.4233.1.2015.KŚ.66 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (43/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (42/wnio/2016) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST07 – Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe/za osiągnięcia w działalności sportowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST06 – Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST05 – Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST04 – Wykreślenie z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST03 – Wpis do ewidencji Uczniowskiego Klubu Sportowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST02 – Wykreślenie z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST01 – Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Szczegóły