Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (25/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (22/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.01.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (1/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (24/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (21/wnio/2016) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO18 – Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO17 – Wymeldowanie z pobytu czasowego lub pobytu stałego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO16 – Zameldowanie na pobyt czasowy lub pobyt stały Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO15 – Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO14 – Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO13 – Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO12 – Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO11 – Wydanie zaświadczeń z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO10 – Wydanie dowodu osobistego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO08 – Wypłacanie świadczeń pieniężnych rekompensujących żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe Szczegóły