Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO07 – Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO06 – Uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO05 – Uznanie osoby z kartą powołania lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO02 – Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO01 – Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (23/dec/2016) Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/10/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W.B. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/9/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie rozpatrzenia petycji Pana A.N Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/8/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/7/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/6/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/5/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/4/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/3/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/2/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły