Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/1/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Zagajewskiego i Celulozowej, pomiędzy ulicami: Polną, Zagajewskiego, Stodólną, Składową, Łęgską, Płocką, Barską oraz Celulozową Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (22/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (20/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (21/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (19/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (20/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (18/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (19/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (17/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (18/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (16/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (15/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (14/wnio/2016) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2016 RM10 – Duplikat decyzji (wydanej w latach 1989 – 2011) o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2016 RM09 – Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Szczegóły