Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 14.01.2016 RM08 – Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2016 RM07 – Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2016 RM06 – Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2016 RM05 – Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2016 RM04 – Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2016 RM03 – Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2016 RM02 – Wydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2016 RM01 – Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (17/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (16/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (15/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (14/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (13/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (13/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (12/wnio/2016) Szczegóły