Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (27/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (24/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (26/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (23/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (2/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (25/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (22/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.01.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (1/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (24/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (21/wnio/2016) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO18 – Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO17 – Wymeldowanie z pobytu czasowego lub pobytu stałego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO16 – Zameldowanie na pobyt czasowy lub pobyt stały Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO15 – Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO14 – Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Szczegóły