Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (13/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (12/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (11/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2021 Decyzja na usunięcie drzewa (9/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (10/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (9/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2021 Decyzja na usunięcie drzewa (8/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (8/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.02.2021 Decyzja (7/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2021 Decyzja na usunięcie drzew (6/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (7/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2021 Decyzja na usunięcie drzew (5/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (6/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (5/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.02.2021 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (4/zglo/2021) Szczegóły