Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/6/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/5/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/4/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/3/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/2/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/1/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Zagajewskiego i Celulozowej, pomiędzy ulicami: Polną, Zagajewskiego, Stodólną, Składową, Łęgską, Płocką, Barską oraz Celulozową Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (22/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (20/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (21/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (19/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (20/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (18/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (19/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (17/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (18/dec/2016) Szczegóły