Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/115/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/114/2015 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2025 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/113/2015 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.01.2016 Pozwolenie wodnoprawne (574/dec/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.12.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (606/wnio/2015) Szczegóły
Artykuł 30.12.2015 Deklaracje podatkowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2015 Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (573/dec/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2015 Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (605/wnio/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.12.2015 Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego (572/dec/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.12.2015 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (571/dec/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.12.2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (604/wnio/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.12.2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (603/wnio/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.12.2015 Wniosek o zmianę decyzji – pozwolenie zintegrowane (602/wnio/2015) Szczegóły