Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (37/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (36/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (147/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.11.2020 Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku Plac Wolności – ulica Okrzei. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (137/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (146/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (136/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (145/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.11.2020 Zgłoszenie eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (35/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2020 Decyzja w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (135/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.11.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy i remontu budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku 3-go Maja 9” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (144/wnio/2020) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.11.2020 S39 – Potwierdzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2020 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (2/eko/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.11.2020 Rozbudowa i przebudowa parku (budowa toalet publicznych z infrastrukturą techniczną, budowa i przebudowa układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem) w ramach zadania: „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Okrzei. Strona południowa” Szczegóły