Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.12.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (9/proj/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.12.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (9/prog/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2020 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (144/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (143/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2020 Decyzja na usunięcie drzew (142/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (153/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.12.2020 Decyzja na usunięcie drzew (141/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.12.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (152/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.12.2020 Wniosek (151/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.12.2020 Wycinka, wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.12.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (150/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2020 Decyzja pozwolenia na budowę (140/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.12.2020 Przebudowa ul. Wysokiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wieniecką do skrzyżowania z ul. Rolną /Szpitalną w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2020 Raport o oddziaływaniu na środowisko (2/rap/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2020 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia ooś (8/post/2020) Szczegóły