Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 27.08.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (87/dec/2020) Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Komarowej 1, oznaczonej jako działka nr 58/2 (Michelin KM 07) o pow. 250,00 m2 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (86/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (96/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (85/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (95/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (84/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (94/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (83/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (93/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (82/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (81/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (80/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (92/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.08.2020 Zakup sprzętu komputerowego – Projekt pn.: „Zdalna Szkoła +” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – II postępowanie Szczegóły