Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 20.08.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy i remontu kompleksu budynków dawnego Banku Gdańskiego w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.08.2020 ST09 – Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.08.2020 Wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (91/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (90/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (89/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji (88/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.08.2020 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (79/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (87/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (16/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (86/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (78/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (77/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (76/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (75/dec/2020) Szczegóły