Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (131/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (130/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (143/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (129/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (142/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (128/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (141/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (127/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (140/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (126/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (139/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.11.2020 Wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (138/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (125/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.11.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (137/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.11.2020 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 7 zadań Szczegóły