Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (138/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (149/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.12.2020 Plac zabaw i siłownia w Michelinie” – zadanie nr 1 oraz „Siłownia plenerowa z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14” – zadanie nr 2 Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.12.2020 „Piwna woonerfem/przebudowa ulicy Piwnej” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.12.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (148/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (37/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (36/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (147/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.11.2020 Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku Plac Wolności – ulica Okrzei. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (137/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (146/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.11.2020 Decyzja na usunięcie drzew (136/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (145/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.11.2020 Zgłoszenie eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (35/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2020 Decyzja w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (135/dec/2020) Szczegóły