Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (67/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (66/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (61/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (65/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2020 Wniosek (64/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (60/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (63/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (5/prog/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (5/proj/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2020 Decyzja (59/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2020 Wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (62/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2020 Decyzja na usunięcie drzew (58/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (61/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.07.2020 Przebudowa ulicy Korabnickiej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (57/dec/2020) Szczegóły