Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.07.2020 Decyzja na usunięcie drzew (56/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (60/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (59/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2020 Decyzja na usunięcie drzew (55/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/proj/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/prog/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (58/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (9/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2020 Decyzja (54/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (53/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.07.2020 Przebudowa ul. Skrajnej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2020 Wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na budowę (57/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.07.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (52/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (56/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.07.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (51/dec/2020) Szczegóły