Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.10.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (178/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (177/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2021 Decyzja na usunięcie drzew (176/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (188/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2021 Decyzja na usunięcie drzew (175/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (187/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2021 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia ooś (8/post/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2021 Decyzja na usunięcie drzew (174/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (186/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2021 Decyzja na usunięcie drzew (173/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (185/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. (172/dec/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.10.2021 Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2021 Wniosek o zatwierdzenie planu monitorowania wielkości emisji CO2 (184/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.10.2021 Decyzja – zmiana pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza (171/dec/2021) Szczegóły