Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 23.07.2021 NKI.GK01 – Decyzja zezwalająca na hodowlę lub utrzymywanie psów rasy chart oraz ich mieszańców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.07.2021 DT02 – Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew (86/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (99/wnio/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.07.2021 Inspektor ds. przyrody w Wydziale Środowiska Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 65/2 obręb Michelin KM 6 przy Al. Jana Pawła II Nr 108A we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (98/wnio/2021) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.07.2021 KM14 – Usuwanie pojazdów z dróg miasta Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew (85/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (97/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew (84/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (96/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Postanowienie o zawieszeniu postępowania (6/post/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Decyzja w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (83/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Decyzja (82/dec/2021) Szczegóły