Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (98/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (106/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (105/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.09.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg łączących osiedle Michelin z ulicą Wiejską, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2020 Decyzja (97/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (96/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (104/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (95/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (94/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.09.2020 Zakup sprzętu komputerowego – Projekt pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.09.2020 Budowa przejazdu pożarowego, zatok postojowych dla samochodów osobowych, przebudowa istniejącego ogrodzenia, remont nawierzchni zjazdu z ulicy Kraszewskiego w ramach zadania Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (93/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2020 Decyzja (92/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (103/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (102/wnio/2020) Szczegóły