Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (91/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (90/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (21/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (20/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (19/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (18/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (17/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (101/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (100/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (99/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.09.2020 Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania Rozbudowa i przebudowa ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja” Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.09.2020 Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania pn. „3 – go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek obejmującego przebudowę ulicy” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (98/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.09.2020 Decyzja (89/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.09.2020 Termomodernizacja oraz dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynków oświaty z podziałem na 2 zadania Szczegóły