Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (131/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew (116/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew (115/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2020 Zgłoszenie eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (28/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2020 Decyzja (114/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.10.2020 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami małej architektury, infrastrukturą sportową oraz oświetlenie i monitoring. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.10.2020 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (130/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew (113/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.10.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (129/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew (112/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (111/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2020 Wniosek o pozwolenie na budowę (128/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Zarządzenie nr 374/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Środowiska Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (127/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2020 Postanowienie o zawieszeniu postępowania (7/post/2020) Szczegóły