Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (104/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (95/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (94/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.09.2020 Zakup sprzętu komputerowego – Projekt pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.09.2020 Budowa przejazdu pożarowego, zatok postojowych dla samochodów osobowych, przebudowa istniejącego ogrodzenia, remont nawierzchni zjazdu z ulicy Kraszewskiego w ramach zadania Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (93/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2020 Decyzja (92/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (103/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (102/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (91/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (90/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (21/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (20/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (19/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2020 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (18/zglo/2020) Szczegóły