Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (77/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (76/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (75/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.08.2020 Przebudowa ul. Promiennej na odc. od Kościoła św. Józefa do Ronda, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (85/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (74/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (84/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (83/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (15/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (73/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.08.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (14/zglo/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.08.2020 Zakup sprzętu komputerowego – Projekt pn.: „Zdalna Szkoła +” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (72/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (82/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (71/dec/2020) Szczegóły