Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.03.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (23/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.03.2020 Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu – IV postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.03.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (22/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (39/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (38/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (37/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (36/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (35/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (34/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (33/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (32/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (31/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (21/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (30/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2020 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1/post/2020) Szczegóły