Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (90/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (89/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji (88/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.08.2020 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (79/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (87/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (16/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (86/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (78/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (77/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (76/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (75/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.08.2020 Przebudowa ul. Promiennej na odc. od Kościoła św. Józefa do Ronda, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (85/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (74/dec/2020) Szczegóły