Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (84/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (83/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (15/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (73/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.08.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (14/zglo/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.08.2020 Zakup sprzętu komputerowego – Projekt pn.: „Zdalna Szkoła +” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (72/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (82/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (71/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Decyzja – wygaszenie i wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (70/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (81/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (69/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2020 Decyzja (68/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (67/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.08.2020 Rozbudowa skateparku przy ul. Wysokiej 12 część „B” o pumptrack – II postępowanie Szczegóły