Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2020 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1/post/2020) Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Zarządzenie Nr 109/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Płockiej 268, oznaczonej jako działka nr 164/1 obręb Łęg o pow. 0,5700 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (29/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (20/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (19/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2020 Wniosek o istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego (28/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (27/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (26/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (25/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (24/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (18/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.03.2020 Wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (23/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (17/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.02.2020 Rozbudowa budynków Zespołu Szkół nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (22/wnio/2020) Szczegóły