Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (66/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (80/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (79/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (78/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (77/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (76/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (75/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (74/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (73/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (65/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (13/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (12/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (72/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.07.2020 Konkurs realizacyjny, otwarty jednoetapowym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią we Włocławku na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (71/wnio/2020) Szczegóły