Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2020 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (11/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (64/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (70/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (7/proj/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (7/prog/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (6/proj/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (6/prog/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2020 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (10/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2020 Wniosek o wygaszenie i wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (69/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2020 Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (63/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (68/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (62/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (67/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (66/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (61/dec/2020) Szczegóły