Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2020 Zgłoszenie zmiany danych w instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia (3/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (1/prog/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (1/proj/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.02.2020 Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Zarządzenie nr 54/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Zarządzenie nr 50/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2020 Decyzja (11/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (10/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (9/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.02.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (2/zglo/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.02.2020 Budowa/przebudowa dróg gminnych – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (17/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (16/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (8/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (7/dec/2020) Szczegóły