Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 35/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (13/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (12/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (11/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2020 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (1/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (6/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (5/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (10/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (9/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.01.2020 Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (8/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (4/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (7/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (6/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (5/wnio/2020) Szczegóły