Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (79/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (87/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (16/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (86/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (78/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (77/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (76/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (75/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.08.2020 Przebudowa ul. Promiennej na odc. od Kościoła św. Józefa do Ronda, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (85/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (74/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (84/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (83/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (15/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (73/dec/2020) Szczegóły