Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (45/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.06.2020 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu prze realizacji budowy multimodalnego węzła przesiadkowego w miejscowości Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (43/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. (42/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (41/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (44/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (40/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.06.2020 Rozbudowa skateparku przy ul. Wysokiej 12 część „B” o pumptrack Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (43/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (42/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów decyzji (41/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2020 Postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego usunięcia i utylizacji odpadów (5/post/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (39/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (40/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (38/dec/2020) Szczegóły