Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 06.07.2020 Wniosek (52/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.07.2020 Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2020 Decyzja na usunięcie drzew (50/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (51/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (8/zglo/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2020 „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu prze realizacji budowy multimodalnego węzła przesiadkowego w miejscowości Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II – II postępowanie”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (50/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.07.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (49/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (48/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (49/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.06.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (48/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.06.2020 „Budowa/przebudowa chodników”, polegająca na przebudowie prawostronnego chodnika w ciągu ul. Wspólnej o szerokości 1,5m, od ul. Słonecznej do ul. Robotniczej, oraz zjazdów na ww. odcinku. Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.06.2020 „Rozbudowa Alei Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (47/dec/2020 Szczegóły