Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (216/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (212/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.12.2019 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.12.2019 Decyzja (215/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (211/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (214/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2019 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (4/eko/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (213/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (210/wnio/2019) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.12.2019 KM13 – Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.12.2019 KM02A – Profesjonalna rejestracja pojazdów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2019 Wniosek (209/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2019 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (3/eko/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2019 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (2/eko/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (63/zglo/2019) Szczegóły