Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (47/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.06.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy i remontu budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2020 Decyzja pozwolenia na budowę (46/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/proj/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/prog/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2020 Wniosek o pozwolenie na budowę (46/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (45/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (7/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. (44/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (45/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.06.2020 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu prze realizacji budowy multimodalnego węzła przesiadkowego w miejscowości Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (43/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. (42/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (41/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (44/wnio/2020) Szczegóły