Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (62/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (61/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (212/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (211/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.11.2019 Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.11.2019 Budowa i remont elementów małej architektury (plac zabaw), budowa ogrodzenia oraz rozbiórka nawierzchni betonowych przy Przedszkolu Publicznym nr 4 we Włocławku Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.11.2019 Odwodnienie budynku administracyjnego – weterynaryjnego Schroniska dla Zwierząt we Włocławku Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.11.2019 Rozbudowa skateparku przy ul. Wysokiej 12 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (210/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (208/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (207/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.11.2019 Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.11.2019 Oczyszczanie miasta z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.11.2019 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (60/zglo/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.11.2019 Przebudowa chodników w ramach realizacja zadania obejmującego przebudowę chodnika ulicy Planty I na odcinku od ulicy Kaliskiej do ulicy Wiejskiej we Włocławku Szczegóły