Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 20.11.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: rozbudowa przystani śródlądowej, budowa stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.11.2019 Budowa placu zabaw przy ul. Mostowej na Zawiślu Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.11.2019 Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż DK 91, w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.11.2019 Główny Księgowy w Miejskim Zarządzie Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (206/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.11.2019 Decyzja (209/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (208/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.11.2019 Przebudowa ulicy Chełmickiej realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa dróg gminnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2019 Decyzja (207/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (206/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (205/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (205/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.11.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „3 –go Maja Woonerfem / przebudowa ulicy 3 –go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (204/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (204/wnio/2019) Szczegóły