Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (203/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (203/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (202/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (202/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (201/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.11.2019 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 5 zadań Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (201/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (200/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (199/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (198/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (200/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (197/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.11.2019 Decyzja (196/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.11.2019 Wniosek (199/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (198/wnio/2019) Szczegóły