Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (37/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (36/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego usunięcia i utylizacji odpadów (4/post/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.05.2020 Rozbudowa ulicy Kraszewskiego na odcinku od ulicy Traugutta do ulicy Okrężnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.05.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (35/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.05.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (35/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (34/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.05.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.05.2020 Postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego usunięcia i utylizacji odpadów z terenu nieruchomości (3/post/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.05.2020 Postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego usunięcia i utylizacji odpadów (2/post/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.05.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/proj/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.05.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/prog/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.05.2020 Decyzja (34/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.05.2020 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe (1/eko/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.05.2020 Budowa ulicy Stromej, polegająca na budowie dwóch odcinków drogi gminnej – ulicy Stromej we Włocławku (obecnie stanowiącej drogę wewnętrzną). Szczegóły