Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. (33/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.05.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2020 Zgłoszenie nieistotnej zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (6/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.05.2020 Decyzja (33/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.05.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (32/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (48/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (47/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (46/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.04.2020 Wniosek (45/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.04.2020 Wniosek (44/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. (31/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (43/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.04.2020 Przebudowa dróg powiatowych, polegająca na przebudowie ulicy Płockiej na odcinku od ulicy Zielnej do ulicy Duninowskiej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (5/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2020 Decyzja (30/dec/2020) Szczegóły