Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (181/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (180/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (59/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (58/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (57/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (56/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (55/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (54/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (6/proj/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/prog/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (186/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (179/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.10.2019 Przebudowa ulicy Krokusowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.10.2019 Wniosek (185/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (184/wnio/2019) Szczegóły