Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów decyzji (41/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2020 Postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego usunięcia i utylizacji odpadów (5/post/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (39/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (40/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (38/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (37/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.06.2020 Przebudowa ul. Letniej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2020 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (39/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (36/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (38/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.06.2020 Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (37/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (36/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego usunięcia i utylizacji odpadów (4/post/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.05.2020 Rozbudowa ulicy Kraszewskiego na odcinku od ulicy Traugutta do ulicy Okrężnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły