Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 14.10.2019 Przebudowa chodników – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów decyzji (183/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (182/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (181/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Wniosek (180/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (179/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (178/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (177/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (178/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (177/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (1/eko/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (176/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 413/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (18/post/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (176/dec/2019) Szczegóły