Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 21.02.2020 Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (16/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.02.2020 Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.02.2020 Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu – III postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (19/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (15/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.02.2020 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w ramach zadania: Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ulicy Kościelnej 2 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.02.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla PSZOK we Włocławku przy ul.Komunalnej 4 (18/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.02.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (14/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.02.2020 Dostawa pomocy dydaktycznych dla 5 włocławskich liceów uczestniczących w projekcie pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (13/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (12/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2020 Zgłoszenie zmiany danych w instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia (3/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (1/prog/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (1/proj/2020) Szczegóły