Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 13.02.2020 Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Zarządzenie nr 54/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Zarządzenie nr 50/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2020 Decyzja (11/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (10/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (9/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.02.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (2/zglo/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.02.2020 Budowa/przebudowa dróg gminnych – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (17/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (16/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (8/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (7/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (15/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (14/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 35/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły