Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (2/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2020 Wniosek (2/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (1/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (1/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.12.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (218/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.12.2019 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:” Budowa instalacji do suszenia osadów podekarbonizacyjnych.” (19/post/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.12.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (213/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (217/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.12.2019 Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (216/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (212/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.12.2019 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.12.2019 Decyzja (215/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (211/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (214/dec/2019) Szczegóły