Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (198/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (197/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (195/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.10.2019 „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 5 włocławskich zespołów szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0003/17-00 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (194/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (196/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (195/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2019 Decyzja (193/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.10.2019 Przebudowa chodników w ramach realizacja zadania polegającego na przebudowie lewostronnego chodnika oraz zjazdów na posesje przy ulicy Saperskiej we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (192/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (191/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (190/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (189/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (188/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (187/dec/2019) Szczegóły