Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (146/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (150/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (33/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (145/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (32/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2019 Zgłoszenie zakończenia eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (31/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (144/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.08.2019 Przebudowa ulicy Figowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2019 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (149/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (148/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (143/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (147/dec/2019) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.08.2019 Kierownik sekcji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.08.2019 Dostawa wyposażenia do żłobka integracyjnego w ramach zadania pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe wraz z wyposażeniem” – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (30/zglo/2019) Szczegóły