Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (29/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (142/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (141/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (28/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (27/zglo/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.08.2019 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (140/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (139/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2019 Zgłoszenie zmiany w zakresie oznaczenia prowadzącego eksploatację instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (26/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (146/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2019 Decyzja (145/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (138/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Zarządzenie nr 333/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 102, działka nr 23/13 KM 73 o pow. 12,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2019 Zgłoszenie eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (25/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (137/wnio/2019) Szczegóły