Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 08.11.2019 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 5 zadań Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (201/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (200/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (199/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (198/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (200/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (197/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.11.2019 Decyzja (196/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.11.2019 Wniosek (199/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (198/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (197/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (195/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.10.2019 „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 5 włocławskich zespołów szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0003/17-00 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (194/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (196/wnio/2019) Szczegóły