Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 31.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (195/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2019 Decyzja (193/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.10.2019 Przebudowa chodników w ramach realizacja zadania polegającego na przebudowie lewostronnego chodnika oraz zjazdów na posesje przy ulicy Saperskiej we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (192/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (191/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (190/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (189/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (188/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (187/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (194/wnio/2019) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.10.2019 RM12 – Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (186/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (185/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (184/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (193/wnio/2019) Szczegóły