Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (144/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (143/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (142/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.07.2019 Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.07.2019 Decyzja (141/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (140/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (139/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (138/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (137/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/proj/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2019 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/prog/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (136/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (135/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.07.2019 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (136/dec/2019) Szczegóły