Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 24.10.2019 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (192/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (191/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (190/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.10.2019 Remont nawierzchni placu apelowego, schodów przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz połączenia pomiędzy placem apelowym a drogową wewnętrzną Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (183/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (182/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (189/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (188/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (187/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (181/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (180/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (59/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (58/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (57/zglo/2019) Szczegóły